Základní myšlenka harmonizované vody

Vesmírný zákon rezonance říká, že charakter myšlenek a emocí, které vysíláme, se nám ve stejné kvalitě zesílen vrací. Naše myšlenky určují vývoj našeho života, tedy to, co si do něj přitáhneme - denní situace, lidi, které potkáváme, úspěchy nebo krachy. Vše souvisí s naším myšlením.

Předpokladem pro harmonický a spokojený život je stát se „vysílačem“ pozitivních vibrací a následně přijímačem pozitivních životních situací.

Představte si, že denně pijete vodu, která je naplněna pozitivní informací a má přírodní strukturu. Probíhá přenos informace z pozitivní = harmonizované vody, a tak se přirozenou cestou postupně harmonizuje vaše vnitřní voda. Problém kohoutkové vody ve smyslu jejího vlivu na člověka je především v informacích, které má ve své paměti a v její degradované struktuře.

Působení harmonizéru na vodu by se dalo rozdělit na tři roviny:

1. Ovlivnění strukturního uspořádání molekul vody vlivem obousměrné rotace a změnou kinetické energie vody při průchodu.

Změna struktury vody je dobře patrná na pravidelném tvaru krystalu harmonizované vody, pořízeném metodou Masaru Emota. Fotky krystalů touto metodou byly inspirací pro vznik harmonizéru. Důležitý je pravidelný šestiúhelník a celkový vzhled krystalu v porovnání s běžnou kohoutkovou vodou vlevo – která není schopna vytvořit tvar. Nakonec přírodní voda.

Unikátní vířivé spirály v harmonizéru mají stoupání ve tvaru Zlatého řezu a voda je při průchodu 2x vedena tímto tvarem. Tím do své struktury absorbuje stejnou informaci, kterou příroda používá při stavbě živých organismů. Systém rotace byl inspirován prací Viktora Schaubergera. Nejprve doleva odstředivě a pak doprava dostředivě. Obousměrná rotace má význam také z pohledu rovnováhy energií jin a jang.

Doporučené produkty

Harmonizer

Příklady zlatého řezu v přírodě:

Díky změně kinetiky vody dochází k tomu, že se v harmonizéru (ani na perlátoru, kde je to jinak běžné) neusazuje vodní kámen ani ve velmi tvrdé vodě a harmonizérem rozvířená voda nezatěžuje ledviny tak, jako je to při pravidelném pití tvrdé = silně mineralizované vody.

Není potřeba harmonizér čistit od vodního kamene. Jediná údržba je výměna kamenů. Interval si klient určuje sám. Pro domácnost se doporučuje 2-3 měsíce.

Dalším jednoduchým testem  je ověření prospěšnosti harmonizované vody pro rostliny - konkrétně pro bambus. Srovnání kořenů je po 3 měsících.

2. Posílení detoxikačních schopností vody vlivem šungitu, polodrahokamů a stříbra  

Vlivem nezdravého životního stylu je u mnoha lidí potřeba nejprve tělo detoxikovat. Zanešení tlustého střeva nebo stav jater je v přímé souvislosti se stavem emocí, a teprve po vyčištění může přijít zvýšení úrovně myšlení. Vnitřní nečistota se často projevuje na kůži – viz recenze:

„Musela jsem řešit problém s atopickým ekzemem, který se objevil u mé půl roční dcerky Magdičky. Od března jsme začali používat harmonizovanou vodu na koupání a k pití. Přestali jsme kupovat balenou vodu. U malé začalo postupně docházet ke zklidnění a ekzem se začal ztrácet. Podle mě je atopický ekzem způsoben hlavně psychikou. Tam bych řekla, že nám voda nejvíc pomohla. Jinak se samozřejmě dobře pije - není z ní pocit těžkosti a dobře chutná."

Pravidelné pití harmonizované vody posiluje činnost tělesných orgánů, které fungují jako čističe organismu- ledvin, slinivky a jater – viz recenze:

Monitorování biologických účinků  kohoutkové vody upravené Harmonizérem ViaHuman Premium

Dne  12.10.2015 bylo zahájeno v nestátním zdravotnickém zařízení Premedical Brno nezávislé testování. Cílem bylo ověřit, jaké zdravotní účinky u testovaných subjektů se projeví, jestliže do svého pitného režimu zařadí pravidelné pití kohoutkové vody upravené zařízením Harmonizér ViaHuman Premium.

Harmonizér je český průtokový revitalizér vody, který mění kinetickou energii vody . Harmonizér není filtrační zařízení a nemění chemické složení vody. Je unikátní kombinací víření vody, působení afirmace, křišťálu, šungitu a stříbra.

Do testování se zapojilo 7 osob,  z toho  4 muži a 3 ženy. Testované osoby začaly denně pít 1-2 litry kohoutkové vody z Brna upravené harmonizérem. Pro porovnání výsledků před a po zahájení testování se použil u všech zúčastněných screaning funkčnosti celého organismu pořízený neinvazivní analýzou krve na přístroji ANESA.

V porovnání výsledků před zahájením testování a z lednového kontrolního měření nebyly hodnoceny naměřené rozdíly v hodnotách do 20%, které spadají do tolerance přesnosti přístroje a nebo mohou souviset s jinými vlivy.

Anesa leden 2016-1 Anesa leden 2016-2 Anesa leden 2016-3

Hodnoty nad 20% v pozitivním smyslu byly naměřeny u funkčních hodnot jater a ledvin.Dále u amylázy a u tlaku krve v malém krevním oběhu. Tyto hodnoty dáváme do přímé souvislosti s pitím harmonizované vody. Celé testování pokračuje dál a připravujeme další měření a detailnější hodnocení.

3. Vložení pozitivní myšlenky do vody pomocí afirmace

Na tvaru krystalu harmonizované vody lze vysledovat náznak „smajlíku“ uprostřed i drobná srdíčka po obvodu – Emota dával tyto drobné detaily u jednotlivých krystalů do souvislosti s charakterem informací ve vodě – viz obrázek krystalu.

Emotem inspirovaný pokus s vařenou rýží zalitou vodou. (Rýže, která měla nálepku s nadávkou zčernala, zatímco rýže s pozitivním slovem zůstala čistá.) U našeho pokusu je nádobka s harmonizovanou vodou po 25 měsících stále čistá. Lze to přikládat kombinaci pozitivní informace a působení šungitu i stříbra, vzniklo prostředí nevhodné pro vznik plísně.
Pro zajímavost obdobný pokus po dvou měsících - zleva běžná voda, karafa, harmonizér

Test energie vody automatickou kresbou:

Každý obrázek se skládá ze dvou základních prvků a to spirály a “kytičky s různým počtem lupínků”. Zkusme si spirálu představit jako vodu, která je vedená náhonem na mlýnské kolo (turbínu) s určitým počtem lopatek – “lupínků”. Obrázek je vyjádřením 2 základních kvalit označovaných jako jin (lopatky) a jang (spirála), které když jsou v rovnováze, tak nastává harmonický stav. AK ukazuje výrazný rozdíl mezi vodou kohoutkovou a vodou, která prošla Vaším harmonizérem.

Překvapil mě počet smyček ”lopatek”, kterých je jenom pět. I po opakované kresbě to vycházelo stejně. Kohoutková voda, která byla 10 min. ve Vaší karafě s orgonitem má 6 smyček, no menší spirálu (nejlepší je, když smyčky vyplní celý prostor spirály). Osmotická a destilovaná voda úplně postrádají smyčky /”lopatky”, a mají jiné vlastnosti, než voda, která je harmonicky vyvážená. Vaše karafa a harmonizér určitě zlepšují energetickou kvalitu vody.
Anetta Pantělejevová

Závěr

Celkově by se dalo říci, že vliv harmonizované vody je celostní a už při prvním testování v roce 2014 se ukázalo, že u každého člověka se pravidelné pití vody  projevilo na jeho zdravotním stavu jinak. V afirmaci na válečku harmonizéru je velmi důležitá věta „pomáhej v souladu s nejvyšším dobrem každého“. Díky tomu je harmonizér univerzální.

Zároveň se potvrdilo, že účinek se projevuje  při dlouhodobém a pravidelném používání harmonizéru (karafy, poháru). Změna nastává postupně u všech druhů těla od mentálního, přes fyzické, emoční, éterické, až po astrální. Je pouze na každém uživateli, nakolik je schopen přijímat informaci a vibraci obsaženou ve vodě. Někdo dosahuje rychlých pokroků, u jiného je postup pomalejší a je ovlivněn mnoha faktory. Počínaje aktuálním zdravotním stavem, přes dědičné znaky, vzorce chování získané výchovou nebo karmické zatížení.   

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše