Záruky, reklamace, servis

Záruka na zboží

JAKO ZÁRUČNÍ LIST SLOUŽÍ VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ FAKTURA, KTEROU OBDRŽÍTE SPOLU SE ZBOŽÍM.

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky. Prodloužená záruka je poskytována jen na zboží, u kterého je tato prodloužená záruka uvedena, pokud uvedena není, platí záruka 2 roky. Při nákupu zboží na IČ  je záruční lhůta pouze 1 rok!

Podmínky poskytování prodloužené záruky naleznete zde.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Má-li být dle objednávky Kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace, pokud ji Kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je Kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Upozornění!!!!!
Nahlášení skrytého poškození zásilky po stanovené lhůtě 3 dnů, již nelze akceptovat. Po uplynutí této lhůty nebude přistoupeno k jakékoli kompenzaci za poškození zboží.

Reklamace

Kontaktujte servis (+420 773 752 222, info@atranet.cz) a popište jim problém, který se zbožím máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Před odesláním  k reklamaci je nutné přístroj očistit. V opačném případě Vám bude reklamace zamítnuta.

Servisní zařízení nedisponuje dostatečně velkým prostorem pro čištění přístrojů velkých rozměrů např. CatGenie. Přístroje jsou obecně uživatelsky lehce rozebíratelné a k vyčištění není potřeba odborný postup či zásah servisního technika. Čištění přístrojů by se mělo provádět pravidelně. Vyčištění přístroje CatGenie vám můžeme zajistit za poplatek 3.000 Kč. Čištění ostatních přístrojů před servisním zásahem, např. odšťavňovačů, mixérů atd. bude zpoplatněno částkou 2000,-Kč.

V případě, kdy má přístroj jakoukoliv závadu, která může přístroj při dalším používání poškodit, nesmí zákazník přístroj dále používat. Musí jej neprodleně zaslat na servisní středisko Traminal s.r.o., Březolupy 75, 687 13.

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace spotřebitelem (obdržení zásilky na servisním středisku či reklamačním oddělení) a končí vyřízení reklamace v servise či u prodejce.

Pokud posíláte zboží do servisu, vždy přiložte tyto doklady:

  • faktura/daňový doklad (kopie)
  • popis závady
  • veškeré kontaktní údaje zákazníka, včetně telefonu a emailové adresy
  • záruční list, řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit vyplněný reklamační list.

Servisní střediska 

V dokonalém světě se nic nepokazí. V dokonalém světě nikdy nezakopnete o vysavač, tak nešťastně, abyste něco urazili, nikdy nesrazíte loktem mixér ze stolu. Ve skutečném světě se to bohužel občas stává. Jsme si toho plně vědomi, a proto na vás myslíme i v takových situacích.

Ani unavený odšťavňovač nebo zaseknutý mlýnek není důvod k vráskám. Máme pro vás připravenou síť servisních středisek pro záruční i pozáruční opravy. Značkové servisy si hravě a rychle poradí s každou závadou a vrátí vaše oblíbené pomocníky zpět do života. Starosti nechte na nás, prodejem naše péče nekončí!