Čistička vzduchu Ionic-CARE Triton X6 využívá nejúspěšnější koncepce domácích čističek vzduchu na světě. Vyznačuje se minimálními provozními náklady (max. 1,60 Kč denně), absolutně tichým provozem, zdařilým a moderním designem a vestavěným generátorem zdraví prospěšných vzdušných aniontů.
 

Jedničkou na trhu se stala díky nulovým výdajům za výměnné filtry, minimálním provozním nákladům, absolutně tichému provozu a zdařilému designu. Poslední 4 roky bezkonkurenčně nejprodávanější čistička vzduchu v ČR!
 

Proč čistit a ionizovat vzduch?

  • výrazné zlepšení dýchání
  • odstranění alergenů a prachu
  • ničení virů a bakterií
  • zlepšení pracovní výkonnosti, koncentrace a paměti
  • zkvalitnění spánku
  • snížení krevního tlaku
  • zlepšení nálady, zmírnění depresivních stavů
  • podpora růstu pokojových rostlin


Účinnost čištění přístroje Ionic-CARE TRITON X6 dosahuje až 93% (alergeny, pyly, plísně, mikroprach, cigaretový kouř), přístroj snižuje výskyt bakterií a plísní až o 85%. Na filtr přístroje je poskytována doživotní záruka, není nutno ho měnit. Tím se výrazně odlišuje od konkurenčních přístrojů, ke kterým je neustále nutné dokupovat nové filtry v řádech stokorun!
 

Alergie, astma, dýchací problémy, nespavost, nervozita, podrážděnost, časté nemoci … na toto všechno zapomeňte!
 

Čistička vzduchu Ionic-Care není zdrojem nadměrných koncentrací ozónu a plně vyhovuje hygienickým normám. Limitní hodnota pro pobytové místnosti 0,05 ppm nebyla dle expertízy SZÚ dosažena. Při provozu na nejvyšší výkonový stupeň může být citlivými jedinci čichem pach ozónu vnímán. Je to dáno tím, že člověk může vnímat již koncentrace, které nepředstavují riziko pro zdraví, čichový práh lidí je zpravidla nižší, než limitní hodnota.

Přístroj má 3 úrovně nastavení chodu dle velikosti prostoru, kde je využíván:

Nastavení LO (nízký výkon) používejte pro prostor cca 25 m2. V tomto režimu je příkon max. 8W, vzduchový výkon 15 m3/hod. a cyklus sestává z 25 vteřin provozu (proces čištění + ionizace vzduchu) a 50 vteřin pauza – v opakujících se intervalech.
 

Nastavení MED (střední výkon) používejte pro prostor cca 50 m2. V tomto režimu je příkon max. 12W, vzduchový výkon 38 m3/hod. a cyklus sestává z 25 vteřin provozu (proces čistění + ionizace vzduchu) a 25 vteřin pauza – v opakujících se intervalech.
 

Nastavení HI (plný výkon) používejte pro prostor až 75 m2. V tomto režimu je příkon max. 15W, vzduchový výkon až 65 m3/hod. a proces čistění + ionizace vzduchu probíhá neustále. Výše uvedené údaje jsou orientační a platí pro běžný provoz v nekuřácké domácnosti s průměrným obsahem prachových, pylových a jiných polétavých částic. V případě, že přístroj čistí vzduch v zakouřeném prostředí, případně v prostředí, kde požadujeme výrazně zvýšenou čistotu vzduchu (např. v domácnosti alergiků a astmatiků), můžeme zvolit vyšší stupeň, než je uvedeno. V úvahu je ovšem potřeba brát fakt, že k dlouhodobému pobytu osob je doporučená vzdálenost alespoň 2 m od ionizátoru, avšak negativní účinky vysokých koncentrací atmosférických iontů nejsou známy, naopak vysoké koncentrace negativních iontů jsou využívány terapeuticky.
 

Ionizace vzduchu výrazně zvyšuje čistící výkon čističky vzduchu (znásobuje účinnost zachytávání nečistot na elektrostatických filtrech – kolektorech), a proto by do 2 m ve směru „výdechu“ přístroje neměly být umístěny kovové a jiné vodivé předměty, které ionizované částice předčasně vybíjejí.

Jak čistička Ionic-CARE funguje?
 

Čistička vzduchu Ionic-CARE Triton X6 využívá k čištění dva způsoby. Prvním je přímá filtrace přes elektrostatický filtr. Na něm spolehlivě ulpí veškeré polétavé nečistoty (prach, pyl, zvířecí srst, cigaretový kouř) s účinností až 96 %.

Cirkulaci vzduchu v přístroji zajišťuje soustava elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilační systémy.

Druhým způsobem čištění je tvorba tzv. iontových clusterů. Emitor vzdušných iontů vytváří v domácím prostřední záporně nabité ionty, které se běžně vyskytují v přírodě, ale v uzavřeném prostředí je jich minimum. Záporné ionty mají tu vlastnost, že k sobě přitahují opačně nabité částice. Nečistoty (prach, bakterie) mají kladný náboj a jsou tedy aniontem přitahovány k sobě do shluků, tvz. clusterů. Tyto clustery se stanou těžšími než ostatní polétavé částečky a proto klesají k zemi, kde je pak uklízíme při běžném úklidu. Zároveň jsou také (jako větší hmota) více přitahovány elektronovým větrem a ulpí tak na elektrostatickém filtru.
 

Pravidelná údržba čističky.

Ke spolehlivému provozu potřebuje Ionic-CARE Triton X6 pravidelné čištění.

Nečistoty jsou zachycovány zejména na povrchu elektrostatického filtru, ale v menší míře i na ionizačních drátech, které jsou důležitou součástí systému čištění vzduchu. O potřebě odstranit zachycené nečistoty informuje rozsvícení červené kontrolky. Doporučujeme ale čistit kolektory ještě před rozsvícením kontrolky, jelikož se zvětšující se vrstvou nečistot klesá účinnost čištění.

Samotné čištění je velmi jednoduché, doporučujeme cca 1x týdně vysunout sběrné pláty filtru a tyto otřít suchým nebo mírně vlhkým hadříkem či houbičkou s hladkým povrchem. V případě silného znečištění, např. v bytě kuřáka, lze filtr omýt saponátem pod tekoucí vodou.

Vnitřní ionizační drátky je třeba čistit každých 8 – 10 dní používání čističky vzduchu. K tomuto účelu slouží táhlo, kterým stačí drátky několika tahy otřít od prachu a jiných nečistot.