Všestranný systém vodních filtrů Travel Berkey ® poslouží v domácnosti jednotlivců nebo menším rodinám. Díky nezávislosti na připojení k elektřině a vodovodu filtraci plně využijete při cestování i aktivitách v přírodě. Od příjemných dovolených až po případy, kdy se můžete ocitnout v ohrožení nebo kdykoli je třeba opatřit si vodu z nekontrolovaných zdrojů. 

Tento výkonný systém vyčistit jak upravit tak neupravenou vodu izolovat z zdrojů, jako jsou jezera, potoky a ryby, případně vodu z veřejných zdrojů v zemích, kde nejsou příliš přísné předpisy pro kvalitu pitné vody. Přenosné vodní filtry Travel Berkey ® jsou ideální pro každodenní používání doma, pro zásobování pitnou vodou v rekreačních objektech (chaty a chalupy) a pro aktivity v přírodě. Jsou naprosto nepostradatelné v prostředí, kde není k dispozici upravená voda, tlaková voda ani elektřina. 
 
Systém vodních filtrů Travel Berkey® odstraňuje viry, patogenní bakterie, cysty a parazity, a rovněž zbavuje vodu škodlivých chemických látek, jako jsou herbicidy, pesticidy, těkavé organické sloučeniny, organická rozpouštědla, radon 222 a trihalometany. 
 
Filtrací se rovněž eliminuje obsah rzi, bahna, sedimentů, voda se zbavuje nepříjemné chuti a zápachu, stejně jako zdraví škodlivých těžkých kovů jako je olovo a rtuť. Systém je tak výkonný, že dokáže odstranit z vody i červené potravinářské barvivo, přičemž zachovává zdraví prospěšné minerály potřebné pro vaše tělo. Žádný jiný systém nedosahuje takové účinnosti. 
Filtrace vody Berkey
Filtry na vodu odstraní i dusičnany

Jak odstranit dusičnany z pitné vody?

Dusičnany z vody lze úspěšně odstranit procesy jako průtok přes filtr s iontoměničovou náplní (anexem), destilací nebo reversní osmózou.
Ohřev ani převaření vody dusičnany neodstraní. Naopak, díky odpaření části vody může jejich koncentrace dokonce lehce vzrůst. Dusičnany neodstraní ani žádné mechanické filtry (tedy ani filtrační systémy Berkey) nebo chemická desinfekce jako je chlorování.

Další informace naleznete v tomto článku: Dusičnany ve vodě

Vodní filtry Travel Berkey® jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli pro potravinářské účely (Jedná se o třídu oceli AISI 304 (1.4301), která se využívá v potravinářském průmyslu, v mlékárenství, pivovarnictví a vinařství, v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví a kosmetice a v dalších oblastech. Základním typem je chrom-niklová austenitická ocel a její složení vyhovuje normě pro použití výrobků pro potraviny a pitnou vodu.

Ocel je odolná proti korozi, vodě, vodní páře a vlhkosti vzduchu a odolává povětrnostním vlivům.) a dodávají se se dvěma filtračními vložkami Black Berkey®, které využívají nejnovějších technologických postupů pro čištění vody. Objem vody v tomto systému je 5,7 litrů, výška komory je 46 cm a průměr 19 cm. Horní komora je při dopravě umístěna uvnitř dolní komory. 

Obsahuje-li systém dvě filtrační vložky Black Berkey®, přefiltruje asi 3 litry za hodinu.*

(* Hodnoty jsou uvedeny z praxe, která se může podstatně lišit od laboratorních testů. Výpočet průtoku dle laboratorních testů vychází z plné horní komory. Při dvou filtračních vložkách je objem přefiltrované vody asi 10,4 litrů za hodinu.)

Součástí filtračního zařízení jsou 2ks filtračních vložek.

* Veškeré případné placené testy a rozbory vody v souvislosti s filtračními systémy Berkey provedené ze strany kupujícího si bez výjimky kupující objednává a hradí na vlastní účet. Kupujícímu nevzniká nárok na úhradu nákladů za tyto provedené testy a rozbory a to ani v případě, kdy kupující platně odstoupí od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná výše kupní ceny.

Výhody filtračních vložek Black Berkey™


DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Není nutné kupovat drahé filtry na jedno použití. Filtrační vložky Black Berkey™ lze čistit! 
Sníží-li se průtok filtrované vody, stačí očistit filtrační vložky Black Berkey™ pod tekoucí vodou pomocí hrubé části houbičky na nádobí, znovu je instalovat a váš systém bude opět připraven filtrovat vodu. Každá filtrační vložka dokáže přefiltrovat více než 11 350 litrů vody (u dvou válců je to více než 22 700 litrů) a poskytovat vám řadu let čistou a zdravotně nezávadnou vodu. 
 
TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI
Vzhledem k tomu, že filtrační vložky Black Berkey™ jsou tak účinné, že dokáží z vody odstranit i červené potravinářské barvivo, máte možnost pravidelně testovat funkčnost vašeho systému. Doporučujeme, abyste tento test s červeným potravinářským barvivem provedli hned po prvním smontování filtračního systému. Rovněž doporučujeme, abyste prováděli testování každé tři až šest měsíců a také v případě, že vaše zařízení nebylo nějakou dobu používáno nebo předtím, než je odvezete s sebou na cesty či do zahraničí, abyste měli jistotu, že správně funguje. 
Filtrační systém Black Berkey™ byl testován státními laboratořemi s akreditací EPA a výsledky předčily normy NSF/ANSI 53.

Filtry na čistou vodu
Filtry vhodné na chaty
Cestovní filtry na vodu

Obsah balení:

 • nerezový filtr Travel Berkey
 • 2 ks filtrační vložky Black Berkey
 • víko
 • kohoutek
 • návod v českém jazyce

Dokoupitelné příslušenství:

Black Berkey Primer

- pomůcka k primování (vytlačení vzduchu z mikropórů) filtračních vložek
- jedná se o ruční pumpičku, která připraví k provozu filtrační vložky Black Berkey bez nutnosti tlakové vody

 

 

Video: Snadné a rychle sestavení filtračního systému Berkey

mDifzzigWzo
(Stručný překlad videa) Před započetím si pečlivě umyjte ruce, aby součásti filtrace zůstaly čisté. Zkontrolujte obsah balení. 
 •  Vložte zespodu víka šroubek a shora přišroubujte úchyt. 
 •  Vybalte kohoutek, nasuňte na jeho závit těsnění (plochou stranou k výpusti), zasuňte závit zvenku do otvoru na boku spodní nádoby a pootočte jím vlevo do polohy “9 hodin”.  
 •  Navlečte těsnění na závit kohoutku uvnitř nádoby, našroubujte na závit matici a rukou dotáhněte. Přidržte matici uvnitř a druhou rukou pootočte kohoutem doprava do pozice “12 hodin”.
 •  Pokud jste neobjednali plný počet filtrů, utěsněte nadbytečné otvory ve dně horní nádoby bílými nebo černými zátkami. Bílé zátky vložte tak, aby jedno těsnění přiléhalo ke dnu nádoby shora a druhou zdola a utřel. Černé zátky pravidelně zasílají do otevření. 
 • Připravte filtrační vložky Berkey k použití. Podrobná instrukce k „primování“ vložek viz návod.
 •  Na závit primitivní filtrační vložky nasávané těsnění a vložte závit do otvoru ve dně horní nádoby. Na závit našroubujte křídlovou matku a ruce ut rukou. (Nepoužívejte nářadí k dotažení, nechte se nestrhnout závity.)
 • Na závěr posaďte horní nádobu na spodní, naplňte horní nádobu vodou a uzavřete ji víkem. Filtrace běží.
 

Mohlo by vás také zajímat: