Co znamená 7 krát odolnější?

V lednu 2019 jsme pověřili nezávislou univerzitní laboratoř, aby provedla sérii testů pro porovnání našich pánví s pánvemi jiných výrobců. Chtěli jsme zjistit, o kolik jsou ve skutečnosti naše pánve odolnější oproti jiným pánvím na trhu. Níže naleznete podrobné vysvětlení toho, jak jsme dospěli k tvrzení “naše pánve jsou 7 krát odolnější než jiné nepřilnavé pánve”. V tomto textu přehledně uvádíme metodiku výběru vzorků, postup testování a úplný přehled výsledků.

Nadobi Eaziglide

Doporučené produkty

Vzorky  

Abychom vybrali nejvhodnější vzorky, identifikovali jsme největší hráče na (anglickém) trhu s nepřilnavým nádobím. Na základě zprávy o průzkumu trhu, kterou v roce 2017 vypracovala jedna z největších světových organizací pro výzkum trhu, byly zveřejněny nejsilnější značky na trhu s nádobím ve Velké Británii. Na první příčce se umístil Tefal (29,5% podíl na trhu), následovaný společnostmi Scoville, JML, Salter a Prestige. Kromě těchto velkých hráčů existuje i celá řada maloobchodních značek pod stejnojmenným názvem, například sortiment obchodních řetězců Tesco a Debenhams, které společně představovaly 50,5% podílu na trhu.

Bylo by velice nepraktické testovat každou pánev od každého výrobce. Zejména pak proto, že se sortiment neustále mění. Nicméně jsme záměrně vybrali široký vzorek pro naše testy ve snaze být co nejpřesnější. 
Vybrali jsme celkem 35 různých pánví (včetně řady pánví, které jsou dražší než ty naše), abychom napodobili situaci, ve které se nachází typický spotřebitel při nákupu nové pánve. Úplný (anonymizovaný) seznam testovaných pánví je uveden níže. Domníváme se, že náš vzorek věrně reprezentuje současný trh jak v Anglii, tak ve většině zemí Evropy.

Nepřilnavý povrch

Celková odolnost povrchu je u nepřilnavých pánvích naprosto klíčová, protože míra poškození nepřilnavého povrchu přímo odpovídá nepřilnavým vlastnostem pánve. V průběhu svého životního cyklu se pánev dostává do přímého kontaktu s předměty jako jsou vařečky, obracečky apod., což může zhoršit nepřilnavé schopnosti pánve. Tyto schopnosti může zhoršit také čištění nebo skladování pánve spolu s jiným nádobím, zvláště pak při jejich stohování (vkládání jednotlivých kusů nádobí do sebe). 
Abychom prozkoumali odolnost povrchu vůči těmto vlivům a stanovili odolnost každé nepřilnavé pánve, použili pracovníci nezávislé laboratoře metodu “škrábání” (tj. vrypů ostrým hrotem). 

Odolnost proti poškrábání

Metoda škrábání / vrypů je proces stanovení míry poškození povrchu ostrým předmětem, který se po povrchu pod tlakem pohybuje. Testováním povrchu tímto způsobem získáme informace o odolnosti materiálu proti poškrábání a otěru a také o tom, jak velká je odolnost povrchu předtím, než dojde k poškození nepřilnavé vrstvy. 

Nádobí

Postup

Nezávislá laboratoř použila pro tento test přístroj s názvem Teer Coatings ST200, který disponuje diamantovou špičkou (úhel 120 ° a poloměr 0,2 mm) jež rovnoměrně poškrábe testovaný povrch. Počáteční zatížení při zahájení testu bylo 1 N se stupňováním 40 N / min a rychlosti hrotu 5 mm / min. Výsledné škrábance byly analyzovány od bodu nepřetržité expozice kovu pomocí digitálního mikroskopu Inspex HD 1080p. 

Odolnost nádobí

Výsledky

Síla potřebná k “narušení povrchu” (měřená v Newtonech) je uvedena ve sloupcovém grafu a dále v tabulce je uvedena síla, která byla během testu zapotřebí k tomu, aby způsobila nepřerušený vryp do pánve “až na kov”. Čím vyšší síla je potřeba k dosažení expozice kovu, tím odolnější je pánev. 
“Poměr pevnosti pánve Eaziglide” zobrazený v tabulce č. 2 ukazuje násobek, kolikrát více síly bylo potřeba k tomu, aby došlo k odhalení kovu na pánvi Eaziglide Neverstick2 ve srovnání s každou další testovanou pánví. Toto porovnání představuje jednoduchý způsob, jak zjistit, kolikrát je Eaziglide Neverstick2 odolnější v porovnání s jinými pánvemi. 

Doporučené produkty

Odolnost proti poškrábání  - srovnání pánví

Obrázek 1 - sloupcový graf znázorňuje rozdíly v síle potřebné k vytvoření kontinuální expozice kovu na různých pánvích. Síla potřebná pro narušení povrchu (N) (osa x) 

Tento rozdíl ukazuje, kolikrát je Eaziglide odolnější než nejlepší pánve z použitých vzorků. (popis grafu)

Posudek Značka Modelová řada Síla narušení povrchu (N) Poměr odolnosti pánve Eaziglide
1 Eaziglide Neverstick2 86,8 1,0
2 Konkurent 1 Řada 1 10,2 8,5
3 Konkurent 1 Řada 2 5,0 17,3
4 Konkurent 1 Řada 3 9,9 8,8
5 Konkurent 1 Řada 4 4,7 18,4
6 Konkurent 1 Řada 5 7,8 11,1
7 Konkurent 2 Řada 1 5,3 16,5
8 Konkurent 3 Řada 1 8,7 10,0
9 Konkurent 4 Řada 1 8,9 9,8
10 Konkurent 5 Řada 1 7,0 12,5
11 Konkurent 6 Řada 1 8,1 10,7
12 Konkurent 7 Řada 1 9,9 8,8
13 Konkurent 8 Řada 1 3,3 26,6
14 Konkurent 9 Řada 1 6,4 13,6
15 Konkurent 1 Řada 6 7,4 11,8
16 Konkurent 1 Řada 7 7,6 11,5
17 Konkurent 1 Řada 8 10,0 8,7
18 Konkurent 10 Řada 1 3,2 27,4
19 Konkurent 11 Řada 1 3,7 27,2
20 Konkurent 5 Řada 2 8,7 10,0
21 Konkurent 12 Řada 1 8,4 10,4
22 Konkurent 1 Řada 9 7,0 12,4
23 Konkurent 1 Řada 10 8,1 10,7
24 Konkurent 1 Řada 11 6,7 12,9
25 Konkurent 13 Řada 1 10,7 8,1
26 Konkurent 14 Řada 1 5,0 17,3
27 Konkurent 15 Řada 1 9,5 9,1
28 Konkurent 16 Řada 1 8,2 10,6
29 Konkurent 17 Řada 1 3,5 26,9
30 Konkurent 18 Řada 1 3,9 22,3
31 Konkurent 19 Řada 1 4,3 20,3
32 Konkurent 20 Řada 1 0,4 193,5
33 Konkurent 15 Řada 2 2,5 34,7
34 Konkurent 21 Řada 1 7,9 11,0
35 Konkurent 1 Řada 12 5,6 15,6
36 Konkurent 22 Řada 1 9,6 9,0

Tabulka číselného znázornění síly potřebné k narušení povrchu a shrnutí v poměrech odolnosti ve srovnání s Eaziglide.

Závěr 

V tomto nezávislém laboratorním testu bylo třeba vynaložit nejméně 7 krát vyšší sílu (ve srovnání s konkurenčními vzorky), než došlo k trvalému poškození nepřilnavého povrchu pánve (odhalení kovu) Eaziglide Neverstick2. To znamená, že test ukázal, že povrch pánve Eaziglide je nejméně 7 krát odolnější (v extrémním případě až téměř 200 krát) než povrchy ostatních testovaných pánví.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny informace v době zveřejnění odpovídají skutečnosti. Detailní výsledky testu jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (výrobce).

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše