Co je to reverzní osmóza?

Reverzní osmóza je proces čištění vody, který využívá tlak k průchodu vody přes semipermeabilní membránu. Obvykle se používá při výrobě lahvové čerstvé vody a odsolení slané vody.

Princip osmózy

“Tendence vody pronikat z hypotonického roztoku (s nízkou koncentrací rozpuštěných látek) do hypertonického roztoku (s vyšší koncentrací rozpuštěných látek) přes polopropustnou membránu, aby vyrovnala koncentrace mezi oběma roztoky.”

Reverzní osmóza (tj. obrácená osmóza) naopak natlakuje vodu s vyšším množstvím rozpuštěných látek, aby se obrátil přirozený tok osmózy. To vyvolá pohyb vody do prostoru s nižším množstvím rozpuštěných látek, což vede k nahromadění filtrované vody v zásobníku k dalšímu použití.

Jak vypadají systémy reverzní osmózy, které se používají v domácnostech?

Systémy reverzní osmózy se zpravidla instalují pod umyvadlo a využívají vodu z příchozího vodovodního potrubí.

Tyto systémy zpravidla obsahují:

- sedimentační filtr,
- filtr s aktivním uhlím,
- membránu reverzní osmózy a UV záření pro eliminaci mikrobů, které unikly filtraci.

Jaké látky lze z vody odstranit pomocí reverzní osmózy?

V domácnostech využívané systémy reverzní osmózy mohou odstranit 99% a více rozpuštěných solí (iontů), částic, minerálů, organických látek, bakterií a cyst z přítokové vody z vodovodu. Také snižují určitá aromata, některé pesticidy, vysoký obsah chloridů, dusičnany, těžké kovy a arsen.

Mohou i přesto vzniknout rizika?

Co reverzní osmóza NEODSTRANÍ?

Systémy reverzní osmózy vykazují nedostatečnou funkci ve spojitosti s těkavými plyny, těkavými organickými látkami a bakteriemi. Rozpuštěné plyny, jako je kyslík a oxid uhličitý, procházejí membránami reverzní osmózy do upravené vody. Také plynný sirovodík s notorickým zápachem zkažených vajec prochází membránou reverzní osmózy.

Reverzní osmóza obecně není velmi účinná při odstranění trihalometanů (THM), některých pesticidů, rozpouštědel a dalších těkavých organických chemických látek.

Možné riziko také vzniká ve spojitosti s bakteriemi. Systémy reverzní osmózy často používají také systém UV záření, aby účinněji redukovaly bakterie. UV záření však někdy nezabije všechny bakterie, protože jakýkoliv zákal ve vodě může vytvářet stínové skvrny, což zabraňuje expozici některých bakterií. Kromě toho je UV záření instalováno před zásobní nádržkou filtrace; avšak samotnou nádrž obvykle dříve či později kolonizují bakterie. Proto není-li zásobník nádoby pravidelně sterilizován, stává se zdrojem bakteriologické kontaminace.

Mějte na paměti, že v nádrži reverzní osmózy (filtrovaná pitná voda) mohou zůstávat uhynulé bakterie.

Může být údržba systémů reverzní osmózy složitá?

Systém reverzní osmózy může obsahovat až čtyři filtrační prvky, přičemž každý z nich musí být měněn v různých intervalech od čtyř měsíců do dvou let. Tento proces může často vyžadovat, aby byla tlaková voda v celé domácnosti vypnuta a aby část systému nebo systém celý byl demontován pro údržbu.

Dále by měla být zásobní nádrž promyta roztokem chloru nejméně v šestiměsíčních intervalech, aby se zničily všechny kolonizující bakterie.

V závislosti na znečištění vstupní vody a na tvrdosti vody, je vhodné alespoň 1x měsíčně zkontrolovat čistotu nádoby a vložek a v případě potřeby filtrační vložky vyčistit dle návodu a celý filtr vydesinfikovat.

Zatímco některé novější systémy reverzní osmózy překonaly problém rozvoje bakterií v nádrži, tyto systémy mají i přesto soubor problémů včetně: vysoké míry selhání, nadměrného hluku, vysokých nákladů, špatné kvality vody (zakalená a “špinavá” voda) a nadměrné produkce odpadní vody.

V nouzových situacích

Zde je několik věcí, které je třeba zvážit, pokud se máme spolehnout na systémy reverzní osmózy v případě náhlé nouzové situace:

- Vyžadují dodávky elektrické energie, která nemusí být k dispozici.
- Vyžadují funkční systém tlakové vody, jež nemusí být k dispozici.
- Nejsou přenosné a při evakuaci je nemůžete mít s sebou.
- Jsou navrženy pro použití pouze s "biologicky bezpečnými" zdroji vody.

Použití reverzní osmózy je tedy nejen z výše uvedených důvodů velmi omezené.

Jsou systémy reverzní osmózy nákladné?

Do nákladů spojených s funkcí systémů reverzní osmózy je potřeba zahrnout nejen samotnou koupi zařízení, ale také další faktory, jež cenu ovlivňují a i po samotné instalaci mohou nadměrně zvyšovat domácí rozpočet.

Veškeré náklady zpravidla zahrnují:

- Samotný přístroj.
- Odbornou instalaci.
- Náhradní membrány a filtry.
- Údržbu a čištění speciálními produkty.
- Spotřebu elektrické energie.
- Vysokou spotřebu vody, jež je bez užitku odvedena do kanalizace (70 až 80% vody).

Jaké jsou zdravotní problémy spojené s reverzní osmózou?

Problémem, jež se u reverzní osmózy vyskytuje je to, že z vody odstraní nejen špatné či nežádoucí látky, ale také ty dobré, které naše tělo potřebuje k fungování. Odstraní minerály a díky tomu se z vody stane hypotonický (demineralizovaný) roztok. V našem tělem následně dojde k mísení hypotonického roztoku v hypertonickém prostředí tak, aby došlo k rovnováze obsažených minerálů. To v praxi jednoduše znamená, že pokud pijete hypotonickou vodu, vaše tělo se bude snažit vyrovnat deficit minerálů a převezme je z hypertonického prostředí vašeho těla, což je lymfatický systém a krev. Následně odebrané minerály vyloučí z těla ven prostřednictvím moči. V důsledku toho se vaše krev a lymfatický systém budou opět snažit o mineralizaci a začnou čerpat z jiných orgánů, kostí, apod.

Tento proces se opakuje vždy, když pijeme hypotonickou vodu a naše tělo tak přichází o drahocenné a životně důležité minerální látky.

Provedené studie poukazují na to, že lidé, kteří po dlouhou dobu pijí demineralizovanou vodu, mohou být náchylnější k degenerativním onemocněním, jako je například osteoporóza.

Reverzní osmóza není jediným řešením čištění a filtrace vody

Kromě reverzní osmózy existuje další způsob čištění vody, a to destilace.

Tip: Přečtěte si také unikátní srovnání filtračních systémů - reverzní osmózy, destilace a filtrace pomocí gravitace.

Doporučené produkty

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše