SPRCHOVÝ FILTR BERKEY™

 • „Filtr s plným průtokem“ zajišťuje stejnoměrnou distribuci vody ve sprchové hlavici (sprchová hlavice není součástí balení)
 • Snadná instalace výměnné vložky se závitem zajišťujícím těsnost
 • Nástavec pro zpětné proplachování zabraňuje předčasnému zanášení
 • Omezuje vstřebávání chemikálií pokožkou a jejich vdechování v plynném stavu
 • Je účinný jak u studené, tak u teplé vody (do 49ºC)
 • Snižuje poškozování vlasů a pokožky
 • Eliminuje špínu a zápach
 • Redukuje objem volného chlóru
 • Neobsahuje Bisfenol A (BPA Free)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Sprchový filtr Berkey™ je obvykle schopen přefiltrovat více než 75 000 litrů vody, případně vydrží jeden rok - podle toho, co nastane dříve. Testování bylo provedeno ve standardních laboratorních podmínkách. V běžném provozu se může životnost lišit. 

Sprchový filtr Berkey™ obsahuje inovované a vylepšené filtrační medium, které je obzvlášť účinné při redukování objemu volného chlóru, sirovodíku, vodního kamene a oxidů železa (rezavá voda).

Média použitá při procesu filtrace ve sprchovém filtru Berkey™ fungují při velkém rozsahu teplot, přičemž maximální provozní teplota je 49ºC.

RIZIKA SPRCHOVÁNÍ V CHLOROVANÉ VODĚ:

V prostředí sprchy se může běžně vyskytovat chlór v tekutém nebo plynném stavu. Při vyšších teplotách vody v uzavřeném sprchového koutu se volný chlór v tekutém skupenství odpařuje a mění se na plyn, který následně vdechujeme. To znamená, že při projektování účinné sprchové filtrace je třeba brát v úvahu individuální mikroklima ve sprše, včetně teploty vody, průtoku a objemu. Vzhledem k tomu, že chlórování se při dezinfekci pitné vody využívá již řadu let, spotřebitelé si uvědomují přínos dodatečného filtrování, které chlór z vody opět vyloučí. Řadu lidí však velmi překvapí zjištění, že celých 50% denní dávky chlóru dostávají ve sprše (dalších 50% z pitné vody, pokud ji dodatečně nefiltrují). Z tohoto důvodu je filtrace vody ve sprše stejně důležitá jako filtrace vody určené k pití. Z vědeckých studií vyplývá, že dlouhá horká sprcha představuje potenciální zdravotní riziko. V uzavřeném sprchovém koutu se chlór odpařuje a dochází k jeho vdechování. V menší míře se také vstřebává pokožkou. 

Chlór se přidává do vody z toho důvodu, aby ničil patogenní mikroorganismy, jako jsou bakterie. Vysoce reaktivní chlór se slučuje s mastnými kyselinami a uhlíkem, přičemž vznikají různé toxické látky. Lékařské studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku nemocí i závažných chorob souvisejících se vstřebáváním a vdechováním chlóru.  

Sprchování v chlórované vodě může také vést ke zhoršení již dříve rozvinutých onemocnění jako je astma nebo ekzém.

Kromě výhod vyplývajících z filtrování vody je nutno zmínit i kosmetické výhody. K příznakům negativního působení chlóru patří suchá nebo loupající se kůže, suché lámavé vlasy a červené podrážděné oči. Filtrování vody při sprchování vede ke snižování těchto příznaků.
 

Sprchový filtr Berkey™ pracuje na podobném principu jako katalyzátor v automobilu, a při filtraci využívá patentované směsi sulfidu vápenatého o vysoké čistotě, mědi a zinku. Ve sprchové filtrační vložce se volný chlór převádí na neškodnou sůl.

Odborný název pro tuto chemickou reakci - „redukční oxidace“  - se běžně uvádí jako redox. Redoxní reakce mohou být po chemické stránce složité, ale v podstatě se při redoxní reakci přenášejí elektrony mezi molekulami a vznikají jiné látky. Když například volný chlór přichází do styku s filtračním médiem, změní se na neškodný chlorid rozpustný ve vodě. Touto reakcí se volný chlór promění na větší molekuly chloridu, které jsou příliš velké na to, aby se odpařovaly nebo vstřebávaly kůží, a tak je voda bezpečně odplaví. Vypaření takové molekuly na bázi soli vyžaduje vyšší teplotu, než dovolují běžně dostupné ohřívače vody, a její velikost nedovolí vstřebávání do pokožky. Média využívaná ve sprchovém filtru Berkey™ převádí volný chlór a některé chloraminy na neškodnou sůl. Tato média, což je patentovaná směs mědi, zinku a sulfidu vápenatého, fungují dobře v různých teplotách vody, od studené až po horkou (do teploty 49 stupňů Celsia).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je to možné, nepoužívejte sprchový filtr Berkey™ s uzavíracím “stop” ventilem. 

Je-li nezbytně nutné uzavírací “stop” ventil použít, musí být nainstalován před sprchovým filtrem. 

Pokud by byl uzavírací ventil nainstalován až za filtrem, hrozil by nadměrný nárůst tlaku ve filtru vedoucí až k jeho poškození a následné ztrátě záruky. 

Pro více informací o správné instalaci sprchového filtru s uzavíracím “stop” ventilem se obraťte na svého distributora Berkey®. 

Sprchové filtry Berkey™ jsou k dostání bez sprchové hlavice. 

OMEZENÍ:

 • Sprchový filtr Berkey je určen pouze k napojení na vodu z kontrolovaných zdrojů.
 • Zabraňte zmrznutí sprchového filtru.
 • Nepoužívejte s vodou o teplotě vyšší než 49 stupňů Celsia.
 • Maximální tlak vody nesmí přesáhnout 100 psi.
 • Nepoužívejte v oblastech s velmi železitou vodou, kde se používají chemikálie jako polyfosfáty. 
 • Sprchový filtr Berkey není určen pro přípravu vody na pití.