Dotazy čistička vzduchu OneLife X

Přehled dotazů

Jak funguje čistička vzduchu OneLife X

Čím se čistička vzduchu OneLife X liší od běžných čističek vzduchu?

Kde je nejlepší čističku OneLife X umístit?

Jak funguje patentovaná technologie plazmového filtru čističky OneLife X?

Produkuje čistička vzduchu OneLife X ozón?

Jak se technologie plazmového filtru OneLife X liší od tradičních HEPA filtrů?

Jak se technologie plazmového filtru OneLife X liší od tradičních filtrů PECO?

Dokáže čistička vzduchu OneLife X odstranit částice menší než 0,3 mikrometru?

Má OneLife X pozitivní vliv na můj výkon?

Pomáhá OneLife X snižovat projevy alergie?

Chrání čistička vzduchu OneLife X před zvířecími chlupy a pyly?

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyl ze stromů?

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyly trav?

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyl plevelů?

Dokáže zařízení OneLife X produkovat klinicky čistý vzduch?

Dokáže zařízení OneLife X čištěním vzduchu chránit imunitní systém mého dítěte?

Jak účinně dokáže zařízení OneLife X filtrovat vzduch od cigaretového kouře?

Filtruje zařízení OneLife X také jednoduché prachové částice?

Jak účinně zařízení OneLife X filtruje spory plísní?

Lze čističku vzduchu OneLife X použít také proti roztočům?

Jak často je třeba měnit filtr zařízení OneLife X?

Jak vyčistit filtr, aby zmizely všechny zbytky?

Jak často je třeba filtr OneLife X čistit?

Mohou se znečišťující látky při čištění filtru uvolňovat zpět do ovzduší?

Jak hlasitá je čistička vzduchu OneLife X?

Kolik energie spotřebuje čistička vzduchu OneLife X?

Je možné připojit OneLife X k chytrému zařízení?

Jak mohu Onelife X ovládat?

Jak mohu zkontrolovat kvalitu vzduchu ve své domácnosti?

Umí aplikace OneLife kontrolovat kvalitu venkovního ovzduší?

Jak velkou místnost dokáže OneLife X vyčistit?

Musí být zařízení OneLife X zapojeno, aby fungovalo?

Jak funguje čistička vzduchu OneLife X

Čím se čistička vzduchu OneLife X liší od běžných čističek vzduchu?

OneLife X je vysoce výkonná čistička vzduchu, jež využívá špičkovou technologii plazmového filtru, který dokáže filtrovat pevné částice až do velikosti 0,01 mikronu, což je lepší než většina filtrů HEPA. Nepoužívá jednorázový filtr ze skleněných vláken, který je třeba vyměnit, když se zanese. A právě to je na zařízení OneLife X skutečně jedinečné. Filtr není třeba vyměňovat! Stačí filtrační jednotku umýt, vysušit a vložit zpět do čističky. Používáním čističky One Life X ušetříte peníze za nákladnou výměnu filtrů a pomůžete i životnímu prostředí, protože nebudete vršit odpad na skládky. Tato čistička neprodukuje žádný ozón a je to energeticky nejúspornější čistička na světě.

Kde je nejlepší čističku OneLife X umístit?

Vzhledem k tomu, že ventilátor čističky vzduchu lze naklánět, můžete čističku OneLife X umístit na různá místa v domácnosti. V kuchyni a obývacím pokoji je nejčastěji horší kvalita vzduchu než ve většině ostatních prostor (kvůli vaření a smažení jídla). Kromě toho jsou nyní více než kdy jindy špatnou kvalitou vzduchu postiženy naše domácí kanceláře. Díky své praktické velikosti můžete čističku umístit i přímo vedle postele a zajistit si tak klidnou noc. Abyste zvýšili svůj výkon při cvičení, můžete OneLife X umístit také tam, kde cvičíte a udržujete se v kondici.

Jak funguje patentovaná technologie plazmového filtru čističky OneLife X?

Poté, co jsou různé typy částic nasáty ventilátorem do zařízení, procházejí plazmovým polem, které je podobné ionizačnímu nebo nabíjecímu silovému poli. V blízkosti speciální ionizační elektrody vznikají ionty, které migrují k opačné elektrodě. Cestou nabíjejí toxické látky, bakterie, viry, mikroby, roztoče a prachové částice magnetickou silou a trvale je zachytí na opačné elektrodě. Díky tomu, že nečistoty nezanáší žádný hustý filtr, nedochází k žádnému omezení průtoku vzduchu. Desky ve filtru fungují jako obří magnety nebo tažné paprsky pro všechny škodliviny ve vzduchu. Proto může čistička vzduchu OneLife používat ultra tichý ventilátor, který vytváří minimální pohyb vzduchu, díky čemuž je čistička absolutně tichá, takže ji můžete pustit přímo vedle postele (zkuste to s čističkou využívající HEPA filtr). Navíc tím dlouhodobě šetříte spoustu energie a peněz. S touto čističkou už nikdy žádná výměna filtru. Nikdy.

Produkuje čistička vzduchu OneLife X ozón?

Ne. Zařízení OneLife X neprodukuje žádný ozon jako vedlejší produkt. Společnost OneLife si vzala za vzor elektronickou filtraci z komerčních aplikací a dále ji rozvinula tak revolučním způsobem, že její četné přednosti lze konečně využít i v domácnosti. Ionty jsou generovány ve vícestupňovém plazmovém poli, které nabíjí prachové částice a následně je odděluje ve sběrné jednotce. Dokážeme tak odfiltrovat prakticky všechny částice (včetně ultra jemného prachu) bez škodlivé tvorby ozonu.

Jak se technologie plazmového filtru OneLife X liší od tradičních HEPA filtrů?

Filtry HEPA byly vyvinuty již ve 40. letech 20. století. Používané filtry jsou obvykle vyrobeny z plastů nebo skleněných vláken, které vytvářejí filtry podobné síťovině, a je třeba je vyměňovat, což hromadí odpad. HEPA filtry dokáží vyčistit až 99,97 % částic (až do velikosti 0,3 mikronu) ve vzduchu. Plazmový filtr v zařízení OneLife X však zachytí 99,99 % pevných částic (až do velikosti 0,01 mikronu). Těkavé organické látky (VOC), viry, bakterie a malé částice pod 0,3 mikronu nelze čističkou vzduchu s použitím HEPA filtru ze vzduchu bezpečně odstranit! Čím jemnější je síťka, tím více energie je potřeba k protlačení vzduchu přes filtr, což výrazně zvyšuje hlučnost zařízení. Čističky vzduchu s plazmovými filtry mají naproti tomu schopnost zachytit i ty nejmenší částice, které jiné typy filtrů nedokážou odfiltrovat. Plazmová čistička nepoužívá síťový filtr, ale generuje ionty, které elektricky nabíjejí znečišťující látky v čističce vzduchu a mění jejich molekulární strukturu tak, aby mohly být následně odděleny v kolektoru, který funguje jako silný magnet. Tímto způsobem lze ze vzduchu odstranit znečišťující látky o velikosti až 0,01 mikrometru. Inovativní technologie zařízení OneLife X představuje více než pouhé filtrování. Navzdory vysoké účinnosti přesto nevzniká žádný měřitelný ozon.

Jak se technologie plazmového filtru OneLife X liší od tradičních filtrů PECO?

Ve filtrech PECO září ultrafialové světlo typu A na filtrační membránu pokrytou nanočásticemi. Na povrchu filtru tak dochází k foto elektrochemické reakci, která rozkládá molekulární strukturu organických částic ve vzduchu. Stejně jako filtr HEPA je potřeba i filtry PECO pravidelně vyměňovat. OneLife X vytváří v poli speciální ionizační elektrody plazmové pole, ve kterém vznikají ionty. Ty pak migrují k opačným ektrodám. Na své cestě nabíjejí toxické látky, bakterie, viry, mikroby, roztoče a prachové částice, které se pak trvale usazují na elektrodách s opačným nábojem. Tento proces odstraní až 99,99 % všech škodlivých částic ze vzduchu bez nutnosti výměny filtru. Sběrací jednotku filtru stačí opláchnout nebo vložit do myčky nádobí.

Dokáže čistička vzduchu OneLife X odstranit částice menší než 0,3 mikrometru?

Díky revoluční filtrační technologii vytváří integrované plazmové pole kationty, které nabíjejí i ty nejmenší nanočástice a ukládají je ve sběrné jednotce. Patentovaná plazmová technologie společnosti OneLife tak dokáže filtrovat znečišťující látky o velikosti až 0,01 mikrometru.

Má OneLife X pozitivní vliv na můj výkon?

Ano! Vědci zjistili, že znečištěné ovzduší může snižovat sportovní výkonnost. Jedním z důvodů je to, že sportovci během tréninku obvykle dýchají asi 20krát více vzduchu než obvykle, což znamená, že se do těla dostává také 20krát více škodlivin. Výzkumy také ukazují, že čistší vzduch je spojen se zvýšenou produktivitou, když zjistily, že zaměstnanci v prostředí s čistým vzduchem dosahovali o 61 % lepších výsledků v kognitivních úlohách než zaměstnanci ve standardních kancelářských podmínkách. Čistý vzduch má navíc velký význam pro klidný spánek a lepší odpočinek, což má pozitivní vliv i na zdraví, produktivitu a výkonnost lidí během dne.

Jiná studie odhalila, že lidé žijící v prostředí s vysokou úrovní znečištěného ovzduší mají o 60 % vyšší pravděpodobnost, že budou špatně spát než lidé žijící v oblastech s čistým vzduchem. Klidný spánek je také zvláště prospěšný pro alergiky, kteří jinak nejsou v noci chráněni před obtěžujícími příznaky alergie způsobenými alergeny z domácího prachu, zvířecí srsti a pylu. Čistička vzduchu tak zvyšuje vaši produktivitu, výkonnost a regeneraci.

Pomáhá OneLife X snižovat projevy alergie?

OneLife X snižuje množství škodlivých alergizujících látek, které mohou být příčinou alergických reakcí. Pomáhá zmírnit typické příznaky alergií, jako jsou kýchání, ucpaný nos, slzení očí a další, tím, že filtruje domácí prach, plísně, zvířecí srst i sezónní pyly. Tím snižuje úroveň škodlivého znečištění a chrání astmatiky a osoby trpící alergiemi.

Chrání čistička vzduchu OneLife X před zvířecími chlupy a pyly?

Ano. OneLife X dokáže filtrovat všechny nepříjemné druhy pylů, jako jsou bříza, trávy a byliny, stejně jako prach, a dokonce i ultra jemný prach. Tím snižuje úroveň škodlivého znečištění a chrání astmatiky a osoby trpící alergiemi.

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyl ze stromů?

Pyl stromů se vyskytuje hlavně od března do května. Mezi stromy, které nejčastěji způsobují příznaky alergie, patří dub, bříza, buk a jasan. Pylová zrna mají velikost 16-37 µm. Díky technologii filtru OneLife X lze ze vzduchu odstranit i ty nejmenší částice, což znemožňuje šíření pylu ze stromů ve vaší domácnosti.

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyly trav?

Trávové pyly jsou hlavní příčinou rýmy nebo jiných příznaků senné rýmy, která postihuje alergiky zejména od května do července. Chcete-li se v tomto nepříjemném období chránit před příznaky alergie alespoň doma, čistička OneLife X díky inovativní filtrační technologii bez problémů odfiltruje drobné pyly ze vzduchu.

Filtruje čistička vzduchu OneLife X pyl plevelů?

Pyl plevelů se obvykle objevuje mezi červencem a zářím a v mnoha případech způsobuje sennou rýmu. Chránit se před nepříjemným pylem v domácím prostředí pomáhá čistička vzduchu OneLife X, která vzduch zbavuje malých částic.

Dokáže zařízení OneLife X produkovat klinicky čistý vzduch?

Čistička vzduchu OneLife X zachytí 99,99 % škodlivých částic a zajistí vám klinicky čistý vzduch.

Dokáže zařízení OneLife X čištěním vzduchu chránit imunitní systém mého dítěte?

Protože zařízení OneLife X poskytuje klinicky čistý vzduch, je vaše dítě chráněno před všemi druhy škodlivin v ovzduší. Pro miminka je obzvláště důležité, aby vyrůstala v čistém prostředí, protože jejich orgány ještě nejsou plně vyvinuté vzhledem k rané fázi růstu a jejich imunitní systém je stále velmi zranitelný. Záchvatům astmatu tak lze díky systému OneLife X včas a dlouhodobě předcházet.

Jak účinně dokáže zařízení OneLife X filtrovat vzduch od cigaretového kouře?

Kouření ve vlastním domě je zdraví škodlivé, a proto je třeba se mu zásadně vyhýbat. Protože však cigaretový kouř v uzavřených místnostech velmi tvrdošíjně přetrvává, a stává se tak rizikem i pro pasivní kuřáky, jsou čističky vzduchu dobrou metodou, jak místnost dlouhodobě zbavit škodlivého cigaretového kouře. Kromě toho čističky vzduchu bojují také proti nepříjemnému zápachu z cigaret.

Filtruje zařízení OneLife X také jednoduché prachové částice?

Přestože zařízení OneLife X nefiltruje prachové částice, které se již nacházejí na podlaze nebo na skříních, včasným odfiltrováním malých částic zabraňuje vzniku větších prachových částic tím, že je ze vzduchu odfiltruje dříve, než se usadí na různých površích.

Jak účinně zařízení OneLife X filtruje spory plísní?

Pokud zjistíte, že se ve vašem domě objevuje plíseň, měli byste jednat. S tímto problémem však není snadné si poradit, protože plísně se šíří vzduchem díky sporám plísní. Částice, které jsou pro nás neviditelné, jsou nebezpečné i pro lidské zdraví, protože je lze vdechnout a ony mohou proniknout hluboko do dýchacích cest. Vhodnou metodou pro minimalizaci šíření plísní i zdravotní zátěže jsou čističky vzduchu OneLife X.

Lze čističku vzduchu OneLife X použít také proti roztočům?

Prachoví roztoči se mohou rychle stát spouštěčem příznaků alergie. Živí se drobnými částicemi obsaženými v domácím prachu, které podporují jejich rozmnožování. Vaše zařízení OneLife X dokáže zajistit, aby domácí prach ve vaší domácnosti zůstal na co nejnižší úrovni, což znamená, že počet roztočů může být také velmi nízký a dochází k menšímu počtu alergických reakcí.

Jak často je třeba měnit filtr zařízení OneLife X?

Životnost filtru závisí na tom, jak dobře s ním zacházíte. Pokud jej budete pravidelně mýt a pečlivě čistit, může vydržet celý život, aniž by bylo nutné jej vyměnit. Tím ušetříte nejen další odpad, ale také provozní náklady.

Jak vyčistit filtr, aby zmizely všechny zbytky?

Sběrací filtr lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou nebo vložit do myčky nádobí, aby byl opět zcela čistý. Poté položte filtrační jednotku na ručník, aby zcela uschla, a pak ji lze bez obav znovu vložit do zařízení OneLife X.

Mohou se znečišťující látky při čištění filtru uvolňovat zpět do ovzduší?

Částice ulpívají na filtru a samy se z něj nijak neoodělují. Filtr lze snadno omýt, aniž by se částice při jeho vyjmutí z přístroje oddělily. S filtrem však při manipulaci zacházejte opatrně, jinak se při intenzivnějším proudu vzduchu, mechanickém nárazu či vibrací mohou zachycené částice oddělit.

Jak hlasitá je čistička vzduchu OneLife X?

OneLife X pracuje na nejnižší úrovni 25 decibelů. Protože k filtrování vzduchu využívá plazmové pole, nepotřebuje čistička OneLife X velký a hlučný ventilátor, který by protlačil vzduch skrz síťku filtru. Technologie čističky vzducu OneLife X umožňuje používat špičkový ventilátor, který běží tiše a spotřebovává mnohem méně energie než jiné čističky vzduchu.

Kolik energie spotřebuje čistička vzduchu OneLife X?

OneLife X má spotřebu pouhých 6 wattů za hodinu. Při provozu OneLife X 24 hodin denně se spotřebuje přibližně 144 wattů (0,14 kWh/den). Vzduchové filtry HEPA spotřebují 50 až 100 wattů za hodinu (až 2.400 wattů neboli 2,4 kWh denně).

Je možné připojit OneLife X k chytrému zařízení?

Ano, zařízení OneLife X můžete snadno integrovat do své chytré domácnosti pomocí speciálně vyvinuté aplikace OneLife, která poskytuje informace o aktuálním stavu filtru čističky a údaje v reálném čase o kvalitě vzduchu, vlhkosti a teplotě uvnitř i vně domu.

Jak mohu Onelife X ovládat?

Díky přesným laserovým senzorům čistička vzduchu OneLife X automaticky rozpozná, kdy je čas vyčistit vzduch. Díky tomu ji téměř není nutné jakkoli ovládat. Pokud přesto chcete čističku vzduchu ovládat podle vlastních představ, můžete ji ovládat prostřednictvím panelu displeje nebo aplikace OneLife a ovládat ji na dálku. V aplikaci můžete nastavit, v jakém režimu má čistička OneLife X pracovat a jaká je kvalita vzduchu ve vaší domácnosti a také ve vašem prostředí. Kromě toho si v aplikaci můžete nastavit vlastní rutiny a časové plány čištění vzduchu.

Jak mohu zkontrolovat kvalitu vzduchu ve své domácnosti?

Díky vestavěnému senzoru OneLife X nepřetržitě měří a monitoruje kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti. Pomocí aplikace OneLife můžete kdykoli a kdekoli kontrolovat kvalitu vzduchu a přesně vědět, kdy můžete opět dýchat čistý vzduch.

Umí aplikace OneLife kontrolovat kvalitu venkovního ovzduší?

Aplikace OneLife X zobrazuje úroveň kvality vzduchu uvnitř i venku. Mapa znečištění využívá data z aplikace BreezoMeter a zobrazuje úroveň kvality ovzduší po celém světě na základě místních indexů kvality ovzduší (AQI).

Jak velkou místnost dokáže OneLife X vyčistit?

Naše zařízení OneLife X dokáže zajistit klinicky čistý vzduch v místnosti o velikosti až 25 m². Snadné naklápění vyústění ventilátoru navíc umožňuje přístup k čistému vzduchu přesně tam, kam jej chcete dodávat.

Musí být zařízení OneLife X zapojeno, aby fungovalo?

Ano, zařízení OneLife X musí být pro svůj provoz připojeno k síti. Protože však OneLife X pracuje na šest wattů za hodinu, spotřebuje méně než průměrná LED žárovka, což znamená, že získáte klinicky čistý vzduch a zároveň ušetříte peníze za energii.

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše